Svenska kyrkan

Klimatmöte i Washington: Kyrkorna ska arbeta för omställning i klimatarbetet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 05:17 CEST

Ärkebiskop Anders Wejryd och presiderande biskopen Katharine Jefferts Schori, undertecknade ett uttalande om kyrkornas åtaganden i klimatarbetet. Foto: Ewa Almqvist/IKON.

När Svenska kyrkan och den episkopala kyrkan i USA just nu möts i Washington ligger fokus på kyrkornas gemensamma ansvar i att visa på hoppet och samtidigt peka på behovet av en snabb omställning i fråga om klimatförändringarna.
– Om vi ser på våra liv som gåvor, är det lättare att fokusera på hela skapelsen, sade ärkebiskop Anders Wejryd vid inledningsmötet.

Ärkebiskop Anders Wejryd och hans motsvarighet i den episkopala kyrkan, presiderande Katharine Jefferts Schori, undertecknade den första kvällen ett gemensamt uttalande för att visa kyrkornas engagemang för ett ansvarsfullt förhållningssätt till skapelsen.

– Den kyrkliga opinionen är långsiktig, men hörs kanske inte så mycket. Nu vill vi påminna både kyrkfolk och beslutsfattare om att det måste till en förändring, säger Anders Wejryd.

Det gemensamma uttalandet, som idag undertecknas även av den evangeliska-lutherska kyrkans presiderande biskop Mark Hanson, lyfter både kyrkornas egen roll i den kris som världen står inför, och åtaganden för att åstadkomma en förändring. Bland annat lovar undertecknarna att kyrkorna ska ”förespråka nationella och internationella policyer och regler som kan påskynda en snabb övergång från beroendet av fossila bränslen till rena, säkra och förnybara energikällor och till rättvisa ekonomiska system”.

Kyrkorna ska också arbeta för djupare teologisk reflektion och för att påverka på lokal, nationell och internationell nivå.

Huvudtalare vid inledningen av kyrkornas klimatmöte var klimatforskarna Mary Evelyn Tucker, från universitet i Yale, och Kevin Noone, från Royal Swedish Academy of Science och Stockholms universitet. Båda två lyfte kyrkornas viktiga roll i att upprätthålla hoppet i en till synes hopplös situation.

Vi har inte tid att vara pessimister. Vi har bara tid att vara optimister, sade Kevin Noone.