Världsnaturfonden WWF

Klimatmötet i Durban undvek kollaps – men världen riskerar 4 graders uppvärmning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 09:21 CET

Sent natten till söndagen lyckades världens regeringar på FNs klimatmöte i Durban att undvika kollaps och kunde enas om ett paket till en ny bindande överenskommelse för alla utsläppsländer från 2020.

– Hundratals miljoner människor lider redan idag av klimatförändringarna. Avtalet i Durban är långt ifrån tillräckligt för att skydda natur och människor från de allvarliga konsekvenser av torka, översvämningar och extrema väder som nu drabbar oss. Men med tanke på risken för ett totalt haveri är det viktigt att FN-processen lyckades ta ett steg framåt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Kyotoprotokollet förlängs till 2017 eller 2020 då grunden ska läggas för ett bindande avtal för alla utsläppsländer. Men konkreta åtgärder saknas för utsläppsminskningar och den gröna klimatfonden har inte fått den finansiering som krävs för att kunna jobba. 

– Det krävs finansiering om världens fattiga och mest utsatta länder ska kunna skydda sig och få stöd till åtgärder för klimatanpassning. Vetenskapen säger oss att vi måste agera nu eftersom extrema väder som orsakas av klimatförändringar kommer att förvärra, säger Håkan Wirtén.

Durbanöverenskommelsen innebär att ett förslag till nytt klimatavtal ska tas fram till 2015. Det ska genomföras från 2020 i de länder som gått med.

WWF är mycket kritiskt till att länder som USA, Japan, Ryssland och Kanada inte har velat höja ambitionsnivån i klimatförhandlingarna. De största framstegen gjordes av Brasilien, Sydafrika, Kina och Indien som nu går med på ett legalt bindande avtal redan 2015 trots industriländernas låga ambitioner.  

En smula tröst i Durban har varit framväxten av en stor grupp länder, små ö-stater och utsatta nationer, däribland många i Afrika, som velat få till skärpta skrivningar.

– EU lyckades att bygga broar med världens fattigaste och mest utsatta länder för att på allvar öka ambitionerna. Det var ett ögonblick av historiskt ledarskap och proaktivt alliansbyggande som inger hopp när världen tycks gå mot 4 graders global uppvärmning med katastrofala konsekvenser inte minst för de fattigaste länderna, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF som följt förhandlingarna på plats i Durban.

Att EU skrev på en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet är en viktig signal till Afrika att det fortfarande finns en industriregion i världen som tar klimatförändringarna på allvar.

– Sveriges miljöminister Lena Ek och chefsförhandlaren Anna Lindstedt har agerat mycket öppet och inbjudande till dialog här i Durban vilket inger hopp inför framtiden. Men det är tydligt att miljöministern måste få ett större mandat av finansminister Anders Borg att driva finansieringsfrågorna bättre på plats i Durban, avslutar Stefan Henningsson.

För frågor:
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 92, stefan.henningsson@panda.org
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-393 90 30
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77,
marie.vonzeipel@wwf.se