Naturskyddsföreningen

"Klimatneutrala" företag - risker och möjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:29 CET

"Klimatneutrala företag - risker och möjligheter" heter en ny rapport från Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som presenteras idag.

- Det är oerhört glädjande att många företag vill ta ökat klimatansvar och höja tempot i klimatarbetet. Svenska Naturskyddsföreningen vill vara en positiv medspelare i denna utveckling. Vi hoppas att vår rapport ska fungera som en guide för klimatambitiösa företag, säger Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen.

- Det är viktigt att företagen sätter upp tydliga och ambitiösa klimatmål för sin verksamhet och på ett trovärdigt sätt visar hur målen ska uppnås. När de gjort allt de kan på hemmaplan är det positivt om företagen också gör olika kompensationsåtgärder för de utsläpp som man inte kan åtgärda direkt, påpekar Svante Axelsson. Kompensationsåtgärdena kan vara att köpa utsläppsrätter på den europeiska klimatbörsen eller att investera i exempelvis vindkraftverk i tredje världen.

SNF anser emellertid att de det är viktig att de olika kompensationsåtgärdena inte får bli en smitväg förbi det fortsatta enträgna arbetet med att minska utsläppen i det egna företaget.

- Till sist måste vi alla minska våra utsläpp. Ska länderna i tredje världen också dra sitt strå till stacken, vill de se att industriländerna kan minska utsläppen utan att det försämrar välfärden, påpekar Svante Axelsson.
- Varken stater eller företag kan smita undan sitt eget ansvar genom att kvitta egna utsläpp mot kompensationsåtgärder.

Läs hela rapporten: http://www.snf.se/pdf/rap-klimat-neutralaforetag.pdf

För information:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85, svante.axelsson@snf.se

Eva-Lena Neiman, pressekreterare, 070-655 46 19, eva-lena.neiman@snf.se