Respect Sustainable Business

Klimatneutrala företag stärker greppet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:13 CET

Lönsamma verksamheter drivs med kraftigt minskade utsläpp, 15 procent på 2-4 år

Respect inledde klimatarbetet för över 10 år sedan. I dag firar vi vårt 10-årsjubileum tillsammans med nästan 70 ”Klimatneutrala företag”. If, Bring Citymail, Öhmans, Destination Sigtuna, Lindahls advokatbyrå, VisitSweden, Edita, Envima, Miljötrans, Trana spedition och SDS är några exempel på företag som driver sina verksamheter klimatneutralt.

”Lösningen till klimatproblemet ligger i företagens engagemang. De klimatneutrala företagen står rustade att möta morgondagens krav.”. Gordon Roddick, grundare av Respect och The Body Shop

Resultaten av ett seriöst klimatarbete talar sitt tydliga språk. Företagen som genomför handlingsprogrammet ”Klimatneutrala företag” har minskat sin klimatpåverkan med 15 % på 2-4 år. Företagen kompenserar för den klimatpåverkan som ändå uppstår, vilket leder till minskade globala utsläpp.

Om hela det svenska näringslivet skulle minska sina utsläpp med 15 % skulle det betyda en minskning av drygt 5 miljoner ton växthusgaser, vilket är motsvarar noll utsläpp för närmare 750 000 svenskar.

Exempel på kunder som gått ännu längre:

Tryckeriet Elanders har på tre år (2006-2009) minskat sina utsläpp i Malmö med totalt nästan 80% eller mer än 50 % per anställd bl a genom minskat resande och byte till mer anpassade lokaler. Elanders Sverige har minskat elförbrukningen med 15% under 2009 och med 14% under 2010 (t o m  oktober) jämfört med föregående år genom sparprojekt. Till viss del har även minskad produktionsvolym bidragit.

”Klimatarbetet har bidragit till att stärka Elanders varumärke, såväl hos våra kunder som hos våra medarbetare. Att vi är ett klimatneutralt företag som kan erbjuda klimatneutrala produkter är definitivt värdefullt i säljarbetet.” Robert Gilderson, Miljöansvarig, Elanders

Konferensarrangören Sånga-Säby har på tre år (2006-2009) minskat sina utsläpp med totalt nästan 80 %, eller mer än 70 % per anställd, bl a genom byte till klimatsmartare drivmedel och uppvärmning samt personalutbildning.

Det positiva med klimatarbete är att åtgärderna ofta är resursbesparande och kan stärka affären och varumärket.

Respect ser fram emot att fortsätta arbetet mot ett klimatneutralt näringsliv. Bland annat erbjuder vi tillsammans med WWF för andra året i rad vårt klimatberäkningsverktyg till företag som medverkar i Earth Hour 2011.

”Vi vill arbeta med morgondagens hållbarhetsfrågor, där klimat, vatten och hållbara städer är fokusområden.” Gunilla Hadders, VD, Respect

Gordon Roddick besöker Stockholm i samband med Respects 10-årsjubileum den 22-24 november.

Respect erbjuder verksamheter stöd att genomföra systematiskt hållbarhetsarbete som stärker affärer och varumärken. Respects hållbarhets‐ och klimatprogram kombinerar strategisk rådgivning, projektledning, intern‐ och extern kommunikation med effektiva och lättillgängliga IT‐verktyg. www.respect.se