Paper Province

Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night i Karlstad

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 17:43 CET

Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night i Karlstad


För 15:e gången kunde The Paper Province VD Mats Williams hälsa välkommen till en ny Papermakers Night i Karlstad! Dagens huvudgäst var Leif Brodén, VD och Koncernchef i Södra. Kvällens tema var ”Klimatnytta som affärsstrategi”.

Leif Brodén inledde sitt anförande med ”jag anser att det finns bevis för ett samband mellan koldioxidutsläpp och ökad temperatur, även om alla här inne kanske inte håller med!” Leif Brodén ställde också frågan: ”Är det kontroversiellt att tillverka skog idag”? - Ja, i Sverige! Våra politiker måste ha ett rätt förhållningssätt till skogen. - Skulle vi följa Klimatmötet utrop för 2020 gällande Co2 skulle Europas skog ta slut på 8 år!
– Vi måste stoppa avskogningen! 0,2% avskogning/år, som sker runt ekvatorn, står för 20% av den totala skogen. - Vi måste plantera mer skog, och använda fotosyntesbaserat material i stället för material av fossila bränslen, sa Leif Brodén.

- ”Det bästa vi kan göra är att bygga mer trähus i stället för betonghus! Då kan man låsa in all Co2 i 100 år i trähuset.”Södra bygger och säljer också energihus i trä och inget av dem kommer att ha fjärrvärme”, berättade Leif Brodén, som också talade sig varm för passivhusen i trä som är energisnåla, men än så länge fula. - Men det ska vi ändra på och bygga dem vackra. Passivhusens utförande kommer snart att värmedeklareras. På den engelska marknaden kan det bli en stor framgång. – Däremot är fjärrvärmen en suverän energikälla för massa- och pappersindustrin, menade Leif Brodén.

- Det stora för Södra och för branschen i framtiden är den satsning som sker på cellulosabaserade textilfibrer i stället för bomullsfibrer, konstaterade Leif Brodén. – På fem års sikt kommer den produkten att bli riktigt betydelsefull. – Södra satsar idag 55% av sin Forskning & Utveckling på produkter som de ännu inte säljer. Leif Brodén menade också att massa- och pappersbruken i nuläget har bäst förutsättningar i att producera: vätskekartong, mjukpapper, förpackningar och även wellpapplådor. – Det kommer att bli svårare och svårare med tidningspapper, bokpapper och grafiskt finpapper.

Mats Williams, VD, för The Paper Province berättade glädjande att klustret numera är utnämnt att vara ”Ett Europeiskt kluster i världsklass”, enligt European Cluster Observatory. - Vi har blivit alltmer uppmärksammat i olika internationella sammanhang. Därför är det extra kul med Papermakers Night, där aktörerna inom branschen får träffas och diskutera. – Vi vet att Papermakers Night leder till nya kontakter och så småningom till nya affärer, menade Mats Williams.

▪ Papermakers Night är ett initiativ inom ramen för The Paper Province för att stimulera kontakten och informationsutbytet mellan företag, institutioner och myndigheter inom det pappersindustriella klustret i regionen. Idén med Papermakers Night är att samla aktiva inom regionen och gäster utifrån till en kvalificerad föreläsning med frågestund under ca 1-2 timmar. Därefter följer trivsam samvaro med fortsatta samtal under lättsamma former med förplägnad.