Stockholms Läns Landsting

Klimatpengar i årets landstingsbudget (mp)

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:58 CEST

Klimatproblemet är en av vår tids största utmaningar. De stora isarna smälter, öknarna breder ut sig och extrema orkaner får ödesdigra följder. I budgeten för 2006 intensifierar Stockholms läns landsting sitt arbete för att motarbeta växthuseffekten.

- Vi måste arbeta från flera håll med klimatfrågan. Vi har beslutat att landstinget år 2011 ska ha halverat användningen av fossilt bränsle och vi ska vara helt fria från fossila bränslen senast 2021. Det är ett ambitiöst schema, men om viljan finns går det att hålla. Och viljan finns verkligen, säger Raymond Wigg (mp).
Landstingets resurser för åtgärder för att motverka klimatpåverkan ökar med tre miljoner kronor under 2006. Ett viktigt steg är att landstinget ska gå med i Klimatkommunerna, ett nätverk som arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom ingår i klimatprogrammet att ytterligare två förlossningsavdelningar ska få en lustgasrenare under 2006, liknande den som sedan ett år finns på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Lustgas är en växthusgas som är 300 ggr mer potent än koldioxid.

I budgeten ingår också en uppstramning av landstingets personalbilspolicy. Endast miljöbilar ska från och med 2006 kunna köpas in eller leasas av landstinget.

- Sammantaget är detta en väldigt tydlig signal från landstinget om att klimatfrågan är prioriterad. Klimatproblematiken är global, men den är lika mycket ett lokalt åtagande som vi alla - individer, kommuner, landsting och stat - måste ta på största allvar, säger Raymond Wigg (mp).

För mer information, ring miljölandstingsråd Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26.