ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Klimatpolitisk Kontrollstation 2004

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 10:36 CEST

Du som arbetar som press är hjärtligt välkommen, men vi uppskattar om Du anmäler Dig till undertecknad.

ITPS, Energimyndigheten och Naturvårdsverket inbjuder till seminarium den 21 oktober: Klimatpolitisk Kontrollstation 2004

Innevarande år är en s.k. kontrollstation då den svenska klimatpolitiken skall utvärderas. Baserat på den utvärdering som görs kommer regeringen att utforma den klimatproposition som kommer att läggas i början av våren 2005.

Under detta seminarium redovisas huvuddragen, slutsatser och rekommendationer från de ut­redningar Naturvårdsverket, Energimyndigheten och ITPS genomfört på uppdrag av rege­rin­gen. Några av de frågeställningar som tas upp under seminariet: Är Sverige på rätt väg i klimatarbetet? Vilka delar av nuvarande klimatpolitik behöver modifieras? Kommer koldioxid­­skatten att behöva höjas? Vilka effekter får EUs handelssystem på den energi­intensiva basindustrins konkurrenskraft? Vilken blir effekten på Sveriges export och tillväxt?

Program:

13.00-13.05 Välkommen ITPS

13.05-13.20 2005 års Klimatproposition under framväxt

Cecilia Kjellberg, Näringsdepartementet

13.20-13.35 Hur utvecklas utsläppen av klimatgaser – trender och prognoser

Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket

13.35-13.50 Hur nås klimatmålen – nya och gamla styrmedel inkl handeln med utsläppsrätter

Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket och Karin Sahlin, Energimyndigheten

13.50-14.05 Effekter på basindustrins konkurrenskraft av handel med utsläppsrätter
Eva Alfredsson, ITPS

14.05-14.30 Kaffe

14.30-14.45 Basindustrins konkurrenskraft ur ett globalt perspektiv

Lennart Hjalmarsson, Handelshögskolan i Göteborg

14.45-15.00 Perspektiv från USA – klimatfrågan som hot och drivkraft
Magnus Pettersson, ITPS

15.00-15.30 Förslag till målkonstruktion samt ytterligare och reviderade styrmedel
Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket och Karin Sahlin, Energimyndigheten

15.30-16.00 Diskussion

Tid: Torsdagen den 21 oktober 2004, klockan 13.00-16.00
Plats: Klara Stand Konferens, Klarabergsviadukten 90, lokal St Clara
Anmälan: Senast måndagen den 18 oktober

För ytterligare information och anmälan: Marianne Löfgren, ITPS, telefon 08-456 67 33, e-post marianne.lofgren@itps.se

Välkommen!

Marianne Löfgren
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
Box 574, 101 31 STOCKHOLM
Tel: + 46 8 456 67 33, Fax: +46 8 456 67 01
Mobil: 070-535 98 72
E-mail: Marianne.Lofgren@itps.se
www.itps.se