Ekohygien

Klimatsmart där man minst anar det

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2009 22:12 CET

Klimatneutrala bindor för 2009, 2010, 2011…..!

Ju tunnare en sanitetsbinda är, desto mer plast innehåller den. Varje år förbrukas 45 miljarder bindor i världen, och omkring 90% av de material som används för att tillverka konventionella bindor och trosskydd, även en del produkter som marknadsförs som “naturliga”, framställs ur råolja. En livscykelanalys av Natracare’s bindor visar att det finns klimatsmarta alternativ – de är inte bara är biologiskt nedbrytbara, de är dessutom näst intill koldioxidneutrala.

Materialen i konventionella märken för sanitetsprodukter innefattar i regel hela plastfamiljen: polyetylen, polypropylen och superabsorbenter av polyakrylat. Utvinning, produktion och tillverkning med dessa komponenter bidrar med kväveoxid, svaveldioxid och koldioxid till atmosfären – samtliga ozonnedbrytande gaser som även bidrar till försurning. För människor har dessa toxiner kopplats till bl a cancer och fosterskador.

Plast är miljöförstörande både när den tillverkas och skall destrueras. Vid produktionen av plast från råolja frigörs stora mängder miljögifter, och plast som kastas bort orsakar stora skador på djurliv och miljö. Vid förbränning eller nedbrytning av plast bildas bl a koldioxid och dioxin.

Vi är med rätta bekymrade över den stora mängd plastkassar som förbrukas dagligen, men användningen av alla plastfyllda mensskydd kan jämställas med ett årligt tillskott av ca180 miljarder plastkassar till världens sopberg. Plasten från alla dessa mensskydd sönderdelas i små, små beståndsdelar som förorenar jorden och våra vattendrag – bryts ner gör den inte de närmaste 400 åren.

Koldioxidneutralt, miljösmart alternativ                                                                     Natracare är det enda varumärket för sanitetsprodukter som låtit göra en livscykelanalys av sina produkters miljöpåverkan. I en oberoende vetenskaplig analys fastställde den internationella organisationen IEC (International EPD Consortium) varumärkets klimatpåverkan genom att undersöka livscykeln hos företagets ultratunna bindor. Hela processen tog två år och fastslog att en Natracare sanitetsbinda orsakar 23 g CO2 under sin livscykel från frö tills det att bindan är biologiskt nedbruten eller förstörd i förbränningsugn.

Den mängd koldioxid som en Natracare ultratunn binda orsakar kan absorberas av ett enda träd på mindre än 9 1/2 timme. Det har beräknats att en kvinna i genomsnitt använder 17 000 bindor under sin livstid. Om hon väljer Natracare Ultra Pads, så kommer den mängd koldioxid hon att bidrar med till atmosfären för sin livstidförbrukning av bindor att uppvägas av bara två träd!

För att kompensera för sina koldioxidutsläpp från de Ultra Pads som producerades under 2007 för den brittiska marknaden, åtog sig Natracare att stödja Woodland Trust som planterar och sköter träd i Storbritannien. Varje framtida paket Ultra Pads kommer att kompenseras på samma sätt. Med detta blir alltså Natracare Ultra Pads helt koldioxidneutrala.

Om Natracare                                                                                                             Natracare har det enda fullsortimentet i världen av helt naturliga produkter för kvinnors intimhygien och är världens ledande tillverkare av bindor, trosskydd, inkontinensskydd och tamponger helt i ekologiska och naturliga material, som alla är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Konsekvent undviker man råvaror från råolja och syntetiska ingredienser och material, och istället använder man endast ekologiska, naturliga, förnyelsebara och ekologiskt hållbara material: stärkelsebaserad plast, ekologisk bomull och totalt klorfri cellulosa.

Natracare´s grundprincip – ”helt naturligt” – erbjuder kvinnor världen över bekväma och pålitliga skydd samtidigt som varorna värnar om naturen genom hela sin produktcykel – från frö till kompost. Produkterna utvecklades som en direkt reaktion på larm om dioxinförgiftningar i slutet på 1980-talet. Natracare’s tamponger är ekologiskt certifierade av Soil Association, bindor och trosskydd har certifiering av Lohas och Svanen.

I april 2008, mottog Susie Hewson, grundare av företaget bakom Natracare, Bodywise (UK) Ltd, utmärkelsen Women in Ethical Business Award för etisk handel och för företagets starka engagemang i kvinnors hälsa och miljö.

Natracare distribueras i Sverige av LA Ekohygien och säljs i utvalda apotek, livsmedelsbutiker samt hälsokost- och ekobutiker.