Stockholms stad

Klimatsmart och styrd belysning i Stockholm - Djurgården och Bromma

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2014 16:30 CET

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysning helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av ljusstyrning och LED-belysning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och samtidigt spara energi.

-­ Nu tar vi ett steg till för att göra Stockholm modernt och klimatsmart. Den här nya tekniken har potential att minska energiförbrukning i stadens gatubelysning med 50 procent. På sikt vill vi införa den här typen av energieffektiv belysning över hela staden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I Stockholmsområdet finns det 50 000 ljuspunkter för park-, gång- och cykelvägar. Med den nya tekniken skulle energiåtgången kunna minskas med 4 000 000 kWh vilket motsvarar i
CO2-belastning 100 bilar som kör 2000 mil/år. Nu testas därför olika typer av klimatsmart belysning på gång- och cykelbanor i det nya projektet "Avancerad styrning av utomhusbelysning".

På Djurgården installeras solcellsdrivna närvaro- och dagsljusstyrda armaturer, helt fristående från elnätet. Andra behov finns i Bromma där det installeras nya LED-armaturer som utrustas med en avancerad närvarostyrning som till exempel ökar ljuset för kommande trafikanter i förväg. Projektet ska visa skillnader och möjligheter med nätansluten respektive solcellsdriven belysning samt med närvarostyrning.

-­ Eftersom den nya belysningen på Djurgården drivs av solceller och inte är kopplad till belysningsnätet är det ett bra alternativ för både miljö och besökare och så minimerar vi markarbetet, säger Gunnar Björkman, parkchef på Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Den närvarostyrda belysningen i Bromma har som mål att ge minst 50 procents energibesparing jämfört med den icke närvarostyrda. Detta utan att ge avkall på trafikanternas säkerhet, upplevda trygghet och visuella komfort. Projektet bygger vidare på ett test som gjordes längs med Kungsholms strand där närvarostyrd belysning installerades med goda resultat.

Projektet drivs av Sustainable Innovation och KTH Ljuslaboratoriet i samarbete med Kungl. Djurgårdens förvaltning, Leading Light, Stockholm stad, Tritech och Fagerhults Belysning och pågår till och med hösten 2015.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, mobil 070- 645 37 56,
e-post jan.kristoffersson@sust.se
Hakim Belarbi, pressekreterare, Daniel Helldén, mobil 076-122 96 57
e-post hakim.belarbi@stockholm.se
Anders Hedlund, trafikkontoret, Stockholms stad, tfn 08-508 26 290
e-post anders.hedlund@stockholm.se

Fakta

Plats: På Norra Djurgården längs de Besches, som tidigare saknat belysning, har Kungliga Djurgårdens Förvaltning installerat 42 stycken Active Lights Gatubelysning samt 32 stycken pollare. Belysningen drivs till 100 procent av solenergi och är närvarostyrd. Systemet har en avancerad ljusstyrning och radiokommunikation mellan stolparna, vilket innebär att ljuset tänds upp framöver för att skapa en trygghet för gående.

Plats: I Bromma mellan Tunnlandsvägen och Gustav III:s väg längs gångvägen har trafikkontoret bytt ut de gamla stolparmaturerna mot 32 stycken moderna LED-­‐ baserade från Fagerhult som försetts med ett radiobaserat styrsystem från Tritech. Systemet möjliggör avancerad och behovsstyrd ljusstyrning, genom ökat ljus där trafikanter befinner sig eller dit de är på väg.