Botkyrka kommun

Klimatsmart skola invigs i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:09 CET

Den 19 februari invigs förskolan Älvan, Malmsjö skola och Malmsjö sporthall. Lokalerna är om- och tillbyggda för att möta det ökande antalet elever
i området.

- Lokalerna är byggda utifrån kommunens klimatstrategi och det känns
fantastiskt att kunna erbjuda våra barn en modern förskola och skola som på bästa sätt möjliggör vår miljömässiga och naturvetenskapliga identitet, säger rektor Johan Nyström Hjertvinge.

Byggnaderna har solfångare på taket och energisnåla lokaler som kommer att ge en kraftig reducerad energiåtgång. Allt byggmaterial har valts utifrån särskilda miljökrav.

- Det här är en investering i 250-miljonersklassen och en av kommunens största skolinvesteringar någonsin, säger Ebba Jansson, utbildnings-nämndens ordförande.

Fullt utbyggd kan det gå upp emot 600 elever på den nya skolan, från
förskoleklass till och med årskurs 9. Förskolan Älvans lokaler har flexibla lösningar för att kunna användas utifrån verksamhetens skiftande behov. Den nya sporthallen kommer både elever och föreningslivet att kunna använda.

- Det är viktigt att investera i barns och ungdomars fritid. Botkyrka har ett brett och meningsfullt utbud av fritidsaktiviteter tack vare vårt fantastiska föreningsliv, säger Mattias Gökinan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Jag är därför stolt att den efterlängtade sporthallen nu står färdig för invigning.

Datum: lördag 19 februari kl. 11.00
Plats: Malmsjö skola, Ringvägen 1A, Grödinge

Kontaktpersoner:
Johan Nyström Hjertvinge, rektor 0734-218 734
Ebba Jansson, ordförande utbildningsnämnden, 0761-403 515
Mattias Gökinan, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 0705-926 037

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 82 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

www.botkyrka.se