KanEnergi Sweden AB

Klimatsmarta företag är morgondagens vinnare!

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 08:19 CEST

Klimatarbetet måste integreras i produktutveckling, marknadsbearbetning och miljöarbete för att bli framgångsrikt. Genom kvalitetssäkrad klimatneutralisering kan hela verksamheter bli klimatneutrala. KanEnergi, Skaraborgs första klimatneutrala företag, samarbetar med Tricorona Climate Partner för att komma ett steg till i klimatarbetet.

Klimatförändringen är ett globalt problem. Alla påverkas vi oavsett var på jorden växthusgaser släpps ut. På motsvarande sätt medför alla åtgärder som minskar utsläppen att den globala växthuseffekten minskar, oavsett var reduceringen sker. Detta är en viktig del i Kyoto-avtalet och grunden till att så kallad klimatkompensering fungerar.

- Klimatet är allas vårt ansvar men utan rätt förutsättningar för bra affärsmöjligheter nås ingen framgång i klimatarbetet! Företag måste få en ökad kunskap om hur de ska hantera sin klimatpåverkan och hur klimatarbetet kan integreras i såväl marknads- och produktutveckling som miljöarbete säger Mats Johansson, VD på KanEnergi, Skaraborgs första klimatneutrala företag.

Företag har, som alla, ett ansvar att arbeta för att minimera verksamhetens och produkternas påverkan på klimatet. I takt med att kraven från kunder, konsumenter och myndigheter ökar innebär också ett aktivt klimatarbete konkurrensfördelar.

- Intresset för kvalitetssäkrad klimatneutralisering som en av många åtgärder för att motverka klimatförändringen ökar snabbt, säger Per Egstam, VD och ansvarig för klimatneutralisering på Tricorona.