Medivir AB

KLINISK FAS I-PRÖVNING MED HCV HÄMMARE STARTAD

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:02 CET

Medivir meddelar att Tibotec, på uppdrag av Medivirs och Tibotecs gemensamma projekt, denna vecka startat en fas-I klinisk prövning med en potent och selektiv HCV NS3/4A proteashämmare, för behandling av kronisk Hepatit C virusinfektion. Denna fas Ia kliniska prövning genomförs för att säkerställa säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i friska frivilliga personer. Studien är förlagd till Europa.

Den prekliniska forskningen som genomförts på den kliniska läkemedelskandidaten har visat på fördelaktiga egenskaper avseende potens, frånvaro av korsresistens och farmakokinetiska egenskaper som stöder utvecklingen av oral dosering i de kliniska studierna.

Starten av denna kliniska studie utlöser en milstolpebetalning på 2.5 miljoner Euro till Medivir.

"Det finns ett mycket stort behov av att utveckla nya innovativa läkemedel mot hepatit C. Det är utomordentligt tillfredställande att detta projekt med förenade resurser nu går in i kliniska prövningar" säger Medivirs vd Lars Adlersson.

Hepatit C
Hepatit C är en leversjukdom som orsakas av infektion med hepatit C virus (HCV). Enligt WHO är 3% av världens befolkning smittad med HCV, vilket betyder 200 miljoner individer. I USA är 1,8% av befolkningen smittad vilket utgör 3,9 miljoner individer. I mer än 60% av dessa fall leder HCV infektionen till kronisk leversjukdom, cirros och levertumörer. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till levertransplantationer. HCV marknaden domineras idag av interferon-baserade behandlingar.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finanschef och IR ansvarig, Medivir AB +46 8 546 831 23 eller +46 708 53 72 92

För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida: www.medivir.se