Medivir AB

Fortsatt forskning inom benrelaterade sjukdomar - Klinisk fas Ia-studie med MIV-711 avslutad och fas Ib-studie inledd

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 08:30 CEST

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av behandlingar av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden, meddelar i dag att en klinisk fas Ib-studie av företagets läkemedelskandidat MIV-711 har inletts.

MIV-711 är en cathepsin K-hämmare som är avsedd för behandling av benrelaterade sjukdomar som kännetecknas av hög benresorption, exempelvis osteoporos, artrit och benmetastasering. Cathepsin K är ett enzym som är viktigt för nedbrytning av ben och brosk varför hämning av cathepsin K förväntas ha en positiv effekt på dessa sjukdomstillstånd.

Det kliniska fas I-programmet för MIV-711 startade i maj. Fas Ia, i vilken ökande singeldoser gavs till friska försökspersoner för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och effekt på biomarkörer, har nyligen avslutats. Resultaten var mycket lovande och en fas Ib-studie har nu inletts i vilken upprepad dosering en gång om dagen kommer ges till grupper av friska försökspersoner, inklusive postmenopausala kvinnor. Säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och effekt på biomarkörer kommer att utvärderas under 7- 14 dagars behandling.

- Den första delen i fas I-programmet har gett oss viktig information för att vi nu ska kunna ta nästa steg i den kliniska utvecklingen av MIV-711. Resultaten stödjer också vår tidigare bedömning, att MIV-711 kommer kunna ges i låg dos en gång om dagen. Vi beräknar att kunna sammanställa hela fas I-studiens resultat till kommande årsskifte, säger Charlotte Edenius, Medivirs forsknings- och utvecklingschef.

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR
Direkt:   +46 8 440 6550 eller mobil +46 708 537292 

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se

 

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av behandlingar av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets viktigaste läkemedelskandidat är TMC435, en proteashämmare som befinner sig i klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Janssen Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning under varunamnet ZoviDuo i Europa, Japan och Ryssland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se