Landstinget i Östergötland

Klinisk forskning östgötaprofil på läkarstämman

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:35 CET

Nordens största läkarträff, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, pågår från onsdag till och med fredag denna vecka på Svenska Mässan i Göteborg. Landstinget i Östergötland är med och fokuserar i år bland annat på den kliniska forskningen.

Vid årets stämma utvecklas ytterligare den indelning i specialistområden som inleddes år 2004. I år ingår nio områden, nämligen hjärta och kärl, onkologi, psykisk hälsa, infektion, reumatologi, lungmedicin, smärta, dermatologi och ortopedi.

Framtid, forskning och den nya läkarrollen är i fokus inom avsnittet Medic Future. Programmet inom denna del riktar särskilt till unga läkare och här visas varje dag robotoperationer som sänds live från Universitetssjukhuset i Lund. I ett antal verkstäder kan deltagare prova på laparoskopi (titthålsoperation i bukhålan) inom flera olika specialiteter med hjälp av simulatorer.

Seminarier
Som vanligt erbjuds ett mycket stort antal vetenskapliga seminarier – bland annat med föreläsare från Östergötland. Mässdelen av Riksstämman omfattar i år närmare 250 utställare. Flertalet av dessa representerar företag som arbetar med inriktning mot sjukvården. Av landstingen deltar förutom Östergötland (monter B02:41) även Halland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västra Götalandsregionen.

Landstinget i Östergötland fokuserar med sin medverkan i år särskilt på den kliniska forskningen. Landstinget har beslutat att FoU-arbetet ska värderas högre, få förbättrade förutsättningar och premieras på ett tydligare sätt.

Synergi
Dessutom informerar Landstinget i Östergötland om sitt nya patientsäkerhetssystem och IT-systemet Synergi, som är en databas för hantering av avvikelseanmälningar.

En tredje del som lyfts fram är landstingets medverkan i det nationella samarbetet kring Sjukvårdsrådgivningen. Hittills har sex landsting anslutit sig och har gemensamt telefonnummer, 1177, och rådgivningsstöd. Förutom Östergötland deltar Jämtland, Uppsala, Gävleborg, Kronoberg och Region Skåne.