BioPhausia AB

KLINISK STUDIE VISAR POSITIVA RESULTAT VID BEHANDLING MED BIOPHAUSIAS ORIGINALPRODUKT GLYCOVISC

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:11 CET

Den kliniska prövningen av BioPhausias originalprodukt GlycoVisc för behandling av artros i knälederna visar på en klar smärtlindring och minskning av svullnaden hos de patienter, som i injektionsform behandlats med den patenterade substansen. Drygt 91 procent av de patienter som deltog i studien uppgav att behandlingen var bra eller mycket bra.

"Vi är mycket belåtna med resultaten från den kliniska studien av GlycoVisc", säger Claes Thulin, VD i BioPhausia. "Vår förhoppning är att studien skall vara tillräcklig för att GlycoVisc skall kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd. Vi räknar med att vår partner Croma Pharma skall lämna in en ansökan under 2007, och att kommersialiseringen av produkten efter ett godkännande skulle kunna komma igång under 2008.".

BioPhausia och det österrikiska bolaget Croma Pharma påbörjade 2003 ett samarbete med målet att utveckla GlycoVisc till en produkt. I överenskommelsen skall Croma Pharma svara för samtliga utvecklingskostnader fram till marknadslansering. Croma Pharma kommer vid ett godkännande att marknadsföra GlycoVisc i Europa. BioPhausia har rätt till royaltyintäkter från denna försäljning. För de två största marknaderna USA och Japan har BioPhausia för avsikt att hitta partners med en stark marknadsposition inom området artros.

GlycoVisc är en patenterad bl andning av en polysaccharid och hyaluronsyra för behandling av artros, en form av reumatism i bland annat knäleden. Behandlingen med GlycoVisc syftar till att lindra smärta och förbättra rörligheten genom att produkten ökar ledvätskans volym och fungerar som stöddämpare

Den nu avslutade kliniska studien har genomförts av Croma Pharma i form av en icke-blindad, prospektiv multicenter-studie för att undersöka säkerhet och effekt vid behandling med GlycoVisc. De patienter som ingick i studien led av aktiverad artros, vilket är en mer påtaglig form av ledbesvär i bland annat knäna.

Patienterna fick en injektion med GlycoVisc och följdes sedan upp vid fyra tillfällen inom den första månaden efter injektionen. Patienterna var sina egna kontroller, vilket innebar att de vid varje besök fick på en skala från 1 till 100 ange hur svår smärtan var i knäna samt hur nöjda de var med behandlingen.

Resultaten visar att smärtan sjönk signifikant från besök 1 till 4. Även svullnaden i knäna sjönk signifikant. På frågan om patienten var nöjd med behandlingen svarare 47,1 procent att de ansåg att den var mycket bra, 44,2 procent att den var bra, 7,7 procent att den inte var bra och 1 procent att den inte alls var bra.


Världsmarknaden för denna typ av behandling kan värderas till cirka 600 miljoner dollar. Genom att den demografiska fördelningen i många länder förskjuts mot allt äldre invånare ökar den potentiella tillväxten av den framtida marknaden.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se