Glycorex Transplantation

Kliniska resultat - njurtransplantation över blodgruppsgränsen presenteras i "Transplantation"

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 13:01 CEST

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att utmärkta resultat med njurtransplantationer över blodgruppsgränsen användande bolagets produkt Glycosorb-ABO nu publiceras i den ansedda medicinska tidskriften ’Transplantation’. Artikeln beskriver resultat från Huddinge sjukhus och är skriven av Professor Gunnar Tydén, samt Överläkarna Gunilla Kumlien och Ingela Fehrman. Njurar från givare med blodgrupp A eller B har framgångsrikt transplanterats till mottagare av blodgrupp O eller A. För att avlägsna blodgruppsantikropparna i patienternas blod gjordes extra-korporal behandling med Glycosorb-ABO. Behandlingarna var mycket effektiva och sänkte antikroppsnivåerna till låga nivåer utan bieffekter. Mer än 100.000 patienter väntar på njurtransplantation i västvärlden, men endast ca 25.000 patienter blir transplanterade per år. Njurtransplantation leder till väsentligt bättre livskvalitet för patienten, behandlingen är dessutom väsentligt mycket billigare för samhället. Betydande insatser görs nu för att försöka öka antalet transplantationer. Man vet sedan länge att ett stort antal transplantationer inte blir av på grund av icke-matchande blodgrupper mellan givare och mottagare. Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp, gör att man nu kan genomföra ett signifikant större antal transplantationer. Detta är till fördel för såväl de njursjuka som för samhället. Förutom njurtransplantationer används produkten vid levertransplantation över blodgruppsgränsen. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 5780). Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).