Lessebo Bruk

KLIPPAN AB och Pappers har förlikts - Pappers tar tillbaks stämning vid AD

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:25 CET

Under en tid har KLIPPAN och Pappers haft en rad tvister som förts upp
på central nivå och i vissa fall även till Arbetsdomstolen, AD, något
som ingendera av parterna har varit lyckliga över. När vi nu i veckan
gjort upp i frågan om felaktig löneutbetalning vid bruken i Lessebo och
Klippan och Pappers dragit tillbaks sin stämning inför AD har vi fört
undan och löst alla tvister.

Vi betraktar det som en viktig framgång och vi känner nu ett ansvar för
att etablera ett bra samtalsklimat mellan parterna i KLIPPAN-koncernen
och vid de tre bruken. Här känner vi ett gemensamt ansvar.

Vi kommer säkert även framöver att emellanåt ha skilda uppfattningar i
olika frågor, det hör till partsförhållandet. Men vi har den bestämda
ambitionen att reda ut eventuella framtida tvister lokalt på respektive
arbetsplats.

Vi har ett gemensamt intresse av att KLIPPAN fortsätter att utvecklas
som en framgångsrik och konkurrenskraftig koncern. Ett gott
samverkansklimat på bruken borgar för att alla kommer att dra åt samma
håll för att åstadkomma detta. På så sätt lägger vi en stabil grund för
framtiden.

KLIPPAN AB Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Ragnar Quarnström Lennart Olovsson
Verkställande Direktör Avtalssekreterare

Mer information:
Ragnar Quarnström, 0435 292 01 och
Lennart Olovsson, 070-586 12 42

KLIPPAN AB
264 23 Klippan
Tel 0771 11 00 00,
Fax 0435 109 92,
www.klippan-paper.se
Bolagets säte: Klippan. Bolaget är publikt, org nr 556 360-1821

KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska
industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år.
Produktionen sker vid de tre svenska bruken i Klippan, Lessebo och
Mölndal.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers, organiserar de cirka
25.000 arbetarna inom massa- och pappersindustrin i Sverige