Klippans kommun

Klippans kommun blir upplyst?

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:48 CET

Nu finns förslag på ett ljussättningprojekt för Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. God ljuskvalité påverkar vårt känslomässiga välbefinnande. Det är inte bara att den allmänna utemiljön är upplyst, utan också hur man gör det.

Som en effekt av lyckade projekt kring ljussättning i andra kommuner, vill Klippans kommun nu också vara med i den utvecklingen. Kommunstyrelsen arbetsutskott har vid möte den 1 november gett sitt klartecken till att starta upp projektet. Förslaget går ut på att skapa visuella ljusrum i vår allmänna utemiljö där man anser att det finns speciella behov.

En grupp tjänstemän har, tillsammans med en ljussättningskonsult, gjort en inventering i kommunen. Inventeringen omfattar 23 olika objekt, alltifrån husfasader, broar, parker till enstaka större träd. Det är intressanta objekt för ljussättning, men kostnaderna är mycket omfattande. Kommunstyrelsens förslag till att inleda projektet är att med sen tidigare öronmärkta pengar arbeta fram specifika objekt. Förslaget är också att eventuellt kunna göra en del av objekten tillsammans med aktuella fastighetsägare.

Den summa pengar som finns till förfogande för ljussättningen är ca 600 tkr. Det är pengar som dels har förhandlats fram med KREAB, dels som finns kvar från den summa Bostadsdelegationen ersatte Klippans kommun med för avveckling av lägenheter.

Formellt kommer förslaget att nu gå vidare till Kommunstyrelsen, som tar det slutliga beslutet. Ärendet finns med på Kommunstyrelsens möte den 8 november 2006.

För mer information
Peter Friberg
Tekniska kontoret
Tfn 0435-282 34