Hushållningssällskapet

Klockargårdens hästverksamhet är först ut i Västra Götaland län att använda sig av varumärket Grön Arena!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 16:44 CEST

  • Detta är starten på något nytt, en ny möjlighet för landsbygdsföretagare och öppnar upp dörren för andra som vill arbeta med grön hälsa och omsorg! Därtill nya möjligheter för personer med olika behov att komma ut till landsbygdsföretagare.
    Beatrice Larsson som driver hästverksamhet och numera även kan utveckla nya verksamheter i samband med diplomeringen är en bra förebild för varumärket Grön Arena berättar projektledare Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Väst.

  • Jag är uppväxt på gård och har fått delta i det dagliga arbetet och lära mig ta ansvar. Det har gett mig en grundtrygghet och kunskaper som jag är väldigt tacksam för. Jag vill inspirera människor att våga utvecklas, skapa sin egen lycka och hitta arbetsglädjen, berättar företagare Beatrice Larsson, Klockargårdens hästverksamhet som ligger i Tanums Kommun.

    I Värmland har man under flera år arbetat med konceptet och tack vare deras goda erfarenheter startades det upp ett nationellt projekt finansierat av jordbruksverket, kallat Grön Arena. Under 2013 och 2014 utbildar sig 40 företagare i Västra Götaland för att lära sig konceptet, få konkreta verktyg och handledning, skriva affärsplan, prissättning, översyn av försäkringsskydd, sekretess, bemötande, olika funktionshinder, avtal, forskning samt regler kring LSS etc. Därefter får landsbygdsföretagaren gå igenom en process med nationellt sammanställda kriterier för att bli godkänd och sedan få använda varumärket. Detta för att skapa en trygghet och trovärdighet hos både köparna och säljare, fortsätter Christina.

  • Grön Arena utbildningen har inneburit att vi har fått analysera och i vissa fall förbättra den befintliga verksamheten. Vi har bland annat fräschat upp företagspolicyn och antagit en ny miljöpolicy. Det känns riktigt roligt och är en bekräftelse att vi har klarat diplomeringen. Nu kommer det roliga arbetet med att utveckla ny verksamhet här på gården berättar Beatrice Larsson, Klockargårdens hästverksamhet, numera också en godkänd Grön Arena gård.

Grön Arena är varumärkesskyddat och är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling och kvalitetssäkring av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.
Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

- Här på gården samsas flera kategorier av människor med olika bakgrund. Förutom personalen är det många barn och ungdomar som håller till här, personer som arbetstränar eller praktiserar och funktionsnedsatta är också en del av verksamheten. I framtiden vill jag gärna utöka samarbetet med arbetsförmedling och daglig verksamhet. Att samarbeta med skolan skulle vara också riktigt roligt och både pensionärer och invandrare får gärna komma hit. Jag tror att det är nyttigt att blanda olika grupper i samhället för att skapa gemenskap och förståelse. Alla har vi något att lära av varandra berättar Beatrice.

Under Grön Arenautbildningarna arbetar vi mycket med att företagen ser över gårdens olika aktiviteter som skall anpassas efter den enskilde och vikten av den enskildes utveckling. Detta innebär att aktiviteterna skiljer sig åt beroende på gårdens karaktär, möjligheter, efterfrågan och säsong.
Detta leder i sin tur och öppnar upp möjligheter för köparen och vi vill gärna att man för dialog med gårdsinnehavaren tillsammans med brukare och exempelvis kommunens kontaktperson för att komma fram till ett bra alternativ till sysselsättning då alla aktiviteter individanpassas fortsätter Christina.

En finns en styrgrupp som följer arbetet med företagarrepresentant, tjänstemän från kommunerna Munkedal, Tanum och Lysekil därtill Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Hushållningssällskapet för att diskutera och ventillera möjligheter inom både skola, omsorg, rekreation samt vikten av landsbygdsutveckling. Detta projekt delfinanserias av Leader Ranrike.

  • Det är bra och roligt att Tanum har fått en diplomerad Grön Arenagård säger Mette Jansson, Arbetsmarknadschef i Tanums kommun som också sitter med i styrgruppen. Beatrice har under många år arbetar med att ta emot människor på sin gård, så det känns extra roligt att får gratulera henne till diplomeringen och önska varmt lycka till med nysatsningen. Mette hoppas även på att detta kan leda till att fler företag, både inom den gröna näringen men även inom andra näringar, öppnar upp sina verksamheter och skapar möjligheter för personer att komma uti arbetslivet. Det är viktigt att vi hjälps åt för att skapa möjligheter för våra kommuninnevånare avslutar Mette.

  • Det finns ett jättestort intresse bland företagare och i dagsläget har vi kö till utbildningarna därtill är vi ute mycket hos kommunera och berättar om konceptet så vi ser verkligen att detta är starten på något nytt och spännande avslutar Christina.

Vill du veta kontakta oss gärna

Beatrice Larsson, Klockaregårdens hästverksamhet, 070-662 29 89 BeatriceLarsson_6@hotmail.com

Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Väst, telefon 0521-72 55 15

Texten får användas fritt samt foto ange då fotograf som står angiven på fotot!


Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se