Svenska kyrkan Tjörn

Klövedals församling skänker niohundratusen kronor till Tjörns äldreboenden

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 12:24 CEST

1954 donerade Hulda Andersson en gåva på trettiotusen kronor till Klövedals församling för att möjliggöra äldre ´kräftasjuka mantalskrivna inom Tådås skoldistrikt av Klövedals församling´, att köpa en sängplats på ett äldreboende  på Tjörn.

Förordnandet i testamentet är i dag förlegad och det finns ingen möjlighet att dela ut pengarna så specifikt som Hulda Andersson skrivit i sitt testamente. Dessutom säger redovisningslagen (K3) att pengarna måste användas. 

Efter samråd med jurist Håkan Gunnarsson, som arbetat på Arbetsgivarorganisationen, har Klövedals församling därför fått klartecken att använda medlen i gåvofonden till glädje för de gamla som bor på äldreboenden på Tjörn. Jurist Håkan Gunnarsson har klargjort att intentionen i testamentets skrivning är att ge god vårt för gamla som bor på äldreboenden på Tjörn.

Därför har Klövedals församlingsråd beslutat att dela ut tvåhundratusen kronor till Vardaga äldreboende i Långekärr. Boende och personal har önskat ett uterum för trivsam vistelse som nu blir möjligt att förverkliga. Här ska det finnas möjlighet till samtal, fika och att njuta av blommor.

Sjuhundratusen kronor går till Tjörns kommun och dess övriga äldreboende. Beslut om hur dessa pengarna ska fördelas tas inom ledningsgruppen för äldreomsorgen inom Tjörns kommun under ledning av Lilian Bolin.

Boende och personal på äldreboendena har inkommit med olika önskemål till exempel att få bygga solrum eller glasa in balkong och andra trivselåtgärder som förhöjer livskvaliteten för dem som bor på hemmen.

- Vi är glada att de pengar som Hulda Andersson en gång testamenterat nu kommer många Tjörnbor till glädje, på ett sätt som vi tror Hulda Andersson skulle uppskattat, säger församlingsrådets ordförande Susanne Lavén.

Pengarna lämnas över formellt den 18 juni kl 12 när kyrkorådets ordförande Ann-Mari Broberg och komminister Linda Lindblad träffar avdelningschef Lilian Bolin på Lilldalshemmet. 

Kyrkorådets ordförande Ann-Mari Broberg 0733 230 544

Församlingsrådets ordförande Susanne Lavén 0735 659 324

Komminister Linda Lindblad 0733 230 505

På Tjörn bor drygt 15600 personer och av dessa är ungefär 11000 medlemmar i Svenska kyrkan (2017).

Cirka 50 personer är anställda i de fyra församlingarna och den gemensamma expeditionen.

Svenska kyrkan Tjörn har sju kyrkor. Bleket, Klädesholmen, Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka, Skärhamns och Valla kyrkor.

www.svenskakyrkan.se/tjorn