Klövern AB

Klövern förvärvar fastigheter i Karlstad och Västerås

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:14 CEST

Fastighetsbolaget Klövern fortsätter sin satsning i Karlstad och Västerås genom förvärv av 43 fastigheter, varav 38 i Karlstad, tre i Västerås samt en vardera i Köping och Kumla. Förvärvspriset uppgår till 880 mkr.


Totalt omfattar fastigheterna ca 150 000 kvm, varav 42 procent avser kontor, 37 procent industri/lager och 12 procent butikslokaler. Hyresvärdet uppgår till 107 mkr. Vid tillträdet är den ekonomiska uthyrningsgraden, inklusive hyresgarantier om 3,7 mkr, ca 94 procent. Säljare är Kungsleden och fastigheterna tillträds den 3 september 2007. I och med tillträdet tar Klövern över fem medarbetare i Karlstad.

Det totala fastighetsbeståndet i Karlstad uppgår, efter förvärvet, till 55 fastigheter om totalt ca 210 000 kvm.

"Vi ser en klar fördel i att vara en stor aktör på samtliga våra marknader och genom förvärvet i Karlstad och Västerås stärker vi nu vår närvaro i dessa städer", säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. "Genom att vara välkänd och ha ett bra utbud på våra huvudmarknader blir vi en naturlig partner för den som vill hyra lokaler".

Med anledning av förvärvet kallar Klövern till presskonferens, idag tisdag kl 11.00. Presskonferensen äger rum på Klöverns kontor i Karlstad, Sjömansgatan 1.

Nyköping, 7 augusti 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.klovern.se