Klövern AB

Klövern förvärvar fem fastigheter i Västerås från ICA

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:11 CEST

Klövern förvärvar fem kommersiella fastigheter i Västerås för 99,5 Mkr. Fastigheterna, som tidigare inrymt ICA:s huvudkontor, inrymmer idag bl a ICA Fastighets huvudkontor samt Mälarenergi.

Fastigheterna, som omfattar totalt 35 000 kvm, innehåller kontor, lager och hotell. Direktavkastningen uppgår till 9,5 procent och fastigheterna är i det närmaste fullt uthyrda.

"Fastigheterna, med ett centralt och sjönära läge alldeles intill Mälaren, har stor utvecklingspotential. Delar av fastighetsbeståndet med idag låg hyra kan utvecklas till annan verksamhet" säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Fastigheterna tillträds den 1 december 2004. Säljare är ICA Fastighets AB.

"Vi säljer för att få in kapital för att göra nya investeringar i butiker och stormarknader. De delar av ICAs verksamhet som finns i fastigheterna kommer att finnas kvar, nu med hyreskontrakt hos Klövern", säger Bo Liffner, VD i ICA Fastighets AB.

Nyköping 11 oktober 2004
Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per 2 augusti 2004 uppgår fastigheternas bokförda värde till ca 4,0 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 500 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.klovern.se