Klövern AB

Klövern köper och säljer

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 08:55 CEST

Klövern förvärvar två fastigheter belägna i Västerås respektive Karlstad för ca 100 Mkr. Båda fastigheterna är strategiskt välbelägna med Resecentrum i respektive stad som granne. Samtidigt har Klövern sålt en fastighet i Vadstena för ca 11 Mkr.

Förvärvet i Västerås utgörs av en utvecklingsfastighet omfattande ca 10 000 kvm, varav idag merparten industri och lager. Säljare är NCC. Fastigheten i Karlstad på ca 7 000 kvm utgörs av i huvudsak kontor och säljare är en lokal fastighetsägare.

"De nya fastigheterna kompletterar vårt nuvarande bestånd geografiskt och ger oss större möjligheter att kunna erbjuda potentiella hyresgäster attraktiva och passande lokaler med goda kommunikationsmöjligheter", säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Den avyttrade fastigheten i Vadstena innehåller huvudsakligen bostäder och omfattar totalt 1 400 kvm. Försäljningspriset på 11 Mkr överstiger senast redovisat verkligt värde med 1 Mkr.

Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.

Nyköping, 4 oktober 2005

Klövern AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per den 30 juni 2005 uppgår fastigheternas värde till ca 5,4 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 640 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.klovern.se