Klövern AB

Klövern överklagar tingsrättsdom

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 16:53 CET

Tingsrätten har meddelat dom till Klöverns nackdel i en tvist mellan Klövern AB och Kommanditaktieselskapet Pakhus D+E. Ärendet gäller ett borgensåtagande från år 2000 avseende ett hyresavtal för ett dotterbolag till dåvarande Adcore AB (namnändrades 2002 till Klövern AB). Domen som meddelats idag innebär att Klövern till Pakhus ålagts att betala ca 16 Mkr. Klövern kommer att överklaga domen till Svea hovrätt.

Nyköping, 10 mars 2006

Klövern AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Per den 31 december 2005 uppgår fastigheternas värde till ca 6,0 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 690 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.klovern.se


Detta pressmeddelande blev sänt till dig från Hugin Online, distributör av elektroniska pressmeddelanden för företag listade på de europeiska börserna. Address: http://www.huginonline.se/KLOV