Klövern AB

Klövern renodlar - säljer nio fastigheter

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:40 CEST

Klövern säljer nio fastigheter för ca 490 mkr. Försäljningen innebär en realiserad värdeförändring om ca 100 mkr. Efter försäljningen finns 99 procent av fastigheterna inom Klöverns prioriterade marknader.


Försäljningen omfattar huvudsakligen industrifastigheter med en total yta på 110 000 kvm belägna i Fagersta, Katrineholm, Kumla (2), Norberg, Norrköping (2), Sigtuna och Trosa. Fastigheterna, som säljs till M2-gruppen, frånträds 1 november 2007. Försäljningen innebär en realiserad positiv värdeförändring om ca 100 mkr, som kommer att redovisas under sista kvartalet 2007.

I och med försäljningen lämnar Klövern ett antal oprioriterade orter som Fagersta, Kumla, Norberg, Sigtuna och Trosa. Av fastighetsbeståndets värde, som efter det tidigare annonserade förvärvet av fastigheter i Karlstad och Västerås och dagens försäljning uppgår till ca 11,2 miljarder kronor, är 99 procent beläget inom Klöverns tio prioriterade marknader.

"Det är tillfredsställande att Klövern är färdig med den geografiska koncentrationen. Fokus framöver kommer att ligga på vidareutveckling av våra prioriterade marknader både genom investeringar i befintligt bestånd och nya förvärv", säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping, 29 augusti 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.klovern.se