Klövern AB

Klövern säljer bostäder i Västerås

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 11:36 CEST

Klövern säljer sju bostadsfastigheter i Västerås för 96 Mkr. Försäljningen, som inte ger upphov till någon resultateffekt, skapar utrymme för framtida förvärv.

Bostadsfastigheterna, som nu säljs, ingick i förvärvet av ett större fastighetsbestånd från Arvid Svensson och tillträddes så sent som 2 augusti. Efter avyttringen återstår nio bostadsfastigheter i Västerås. Försäljningen är en naturlig följd av Klöverns inriktning mot kommersiella fastigheter.

"Det är mycket tillfredsställande att vi på så kort tid lyckats avyttra bostadsfastigheterna i Västerås. Försäljningen skapar ekonomiskt utrymme för framtida investeringar med utvecklingspotential. Vi har goda förhoppningar om att kunna presentera nya intressanta förvärv inom kort", säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Bostadsfastigheterna, som omfattar 11 000 kvm, frånträds den 15 oktober. Köpare är en lokal fastighetsägare.

Nyköping 8 oktober 2004

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per 2 augusti 2004 uppgår fastigheternas bokförda värde till ca 4,0 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 500 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.klovern.se