Klövern AB

Klövern säljer fastigheter för 66 Mkr med 7 Mkr i vinst

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 11:17 CEST

Klövern har sålt två fastigheter med en total uthyrningsbar yta om c:a 9 500 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 66 Mkr. Resultatet uppgående till totalt 7 Mkr kommer att ingå i Klöverns resultat för kvartal 2 2003. Bägge fastigheterna, Järnlodet 15 och Pelikanen 8, är belägna i Norrtälje, där Klövern efter dessa försäljningar ej har något kvarvarande fastighetsinnehav.

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Fastigheternas bokförda värde uppgår till c:a 1,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 250 Mkr.

Klövern AB (publ)
Box 1024, 611 29 Nyköping
Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
www.klovern.se