Klövern AB

Klövern säljer två fastigheter

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:45 CEST

Klövern säljer två fastigheter i Linköping respektive Västerås för 43 Mkr. Försäljningspriset överstiger senast redovisat verkligt värde med 5 Mkr, vilket kommer att påverka Klöverns resultat under kvartal 4, 2005.

Den avyttrade utvecklingsfastigheten i Västerås om 3 200 kvm gränsar till ett större bostadsprojekt. Merparten av arean i Linköpingsfastigheten om ca 1 400 kvm utgörs av bostäder. Båda försäljningarna görs till lokala mindre fastighetsägare.

"I och med försäljningarna fortsätter Klöverns renodling mot kommersiella fastigheter", säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.

Nyköping, 13 oktober 2005

Klövern AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per den 30 juni 2005 uppgår fastigheternas värde till ca 5,4 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 640 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: www.klovern.se