Klövern AB

Klöverns årsredovisning 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:03 CET

Klöverns årsredovisning för 2006 finns nu att ladda ned från Klöverns webbsida. Tryckning av densamma har påbörjats och ett tryckt exemplar av årsredovisningen går att beställa via Klöverns webbsida www.klovern.se. Den engelska årsredovisningen finns tillgänglig på webbsidan under vecka 11.


Nyköping, 23 februari 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: www.klovern.se