Stockholms Läns Landsting

Kloka Listan 2010- aktuella rekommendationer och råd från Läksaks experter

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:53 CET

Läksak (Läkemedelssakkunniga) har nu beslutat om vilka läkemedel som rekommenderas på Kloka Listan för 2010. ”Förutom rekommenderade läkemedel ger Kloka Listan kärnfull information om livsstilsåtgärder vid folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes” säger Lars L Gustafsson, professor och ordförande i Läksak. ”Kloka Listan 2010 innehåller Kloka Råd om hur warfarin kan användas mer vid förmaksflimmer och att antibiotika skall användas restriktivt vid okomplicerade infektioner.”

Lars L Gustafsson säger vidare:

Läksaks experter bakom Kloka Listan har identifierat områden med såväl under- som överbehandling av vissa läkemedel. Kloka Listan 2010 ger stöd och råd så att alla patienter i Stockholm får en mer enhetlig behandling av de rekommenderade läkemedel som våra experter anser mest tillförlitliga. Allt för en tryggare vård.”

 

Tre områden där Läksak identifierat behov av förbättringar i hur läkemedel väljs och används är vid behandling av förmaksflimmer , vid användningen av antibiotika och inom det högspecialiserade området fertilitetsbehandling. Kloka Listan 2010  rekommenderar att:

 

  • Warfarin (Waran) används mer vid förmaksflimmer. Warfarin har dokumenterad god effekt att förebygga stroke och TIA. Risken för blödningar minskar genom blodprovskontroller och om patienten ges utförlig information om hur hon/han ska sköta behandlingen. Varje patient skall skötas av läkare och sjuksköterskor med stor erfarenhet av warfarinbehandling.

 

  • Perorala antibiotika används restriktivt vid impetigo (svinkoppor). Läksak rekommenderar rengöring med tvål och vatten vid impetigo. Hjälper inte det så rekommenderas behandling med retapamulin salva (Altargo). Impetigo är den vanligaste hudsjukdomen hos barn. Peroral antibiotikabehandling är vanlig eftersom tidigare använda salvor i Sverige inte ansetts lämpliga på grund av resistensutveckling.  Retapamulin tillhör en antibiotikaklass som inte påminner om de antibiotika som idag används för humant bruk. Resistensutveckling mot retapamulin skulle därför sannolikt inte påverka resistensutveckling för flertalet övriga antibiotika på marknaden.

 

  • Val av läkemedel vid fertilitetsbehandling blir mer enhetlig inom SLL. Idag används mellan 5 och 10 olika preparat i behandlingen.  Användningen av läkemedel varierar mellan olika vårdgivare på fertilitetsområdet - hälften är privata. Fertilitetsbehandling är kostsam.  Kostnaderna för IVF-läkemedel  (läkemedel vid in-vitro fertilisering)  i Stockholms län uppgår senaste året till cirka 60 miljoner kronor.  Läksaks experter bedömer att rekommenderade läkemedelsval för denna specialiserade vård gör det möjligt att på sikt spara pengar för sjukvården.

 

Fakta

Kloka Listan innehåller rekommenderade läkemedel för vanliga sjukdomar och för specialiserad öppen och sluten vård som berör flera kliniker/enheter eller många patienter. Kloka Listan är SLLs mest kända varumärke tack vare medverkan av ledande expertis inom Stockholms läns landsting. Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd. Rekommendationerna utarbetas av Läksak och dess expertgrupper och bygger på dokumenterad medicinsk effekt, farmacevtisk ändamålsenlighet, miljö- och leveranssäkerhet samt pris. Rekommendationerna i Kloka Listan 2010 gäller från 1 januari 2010. Motiveringar till valen återfinns på www.janusinfo.se från den 18 januari.  Alla medverkande experter följer Läksaks jävspolicy och lämnar årliga jävsdeklarationer.

 

Kontaktpersoner

Professor Lars-L. Gustafsson, ordförande Läksak, Stockholms läns landsting, Tel 070-6012614

Leg. apotekare  Margaretha Julander, sekreterare Läksak, Läkemedelscentrum,  Stockholms läns landsting,  Tel 070-450 77 98

Inger Dahlbom, informatör, Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting, Tel 070-4840067