Kristdemokraterna, KD

Klokt att skjuta upp beslutet!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 19:00 CEST

Författare
Anders Wijkman

- Beslutet att skjuta upp omröstningen var klokt. Det ligger i allas intresse att vi får en stark kommission och att den har brett stöd i Parlamentet. Dessa förutsättningar fanns inte idag. Beslutet innebär att vi undviker en akut kris inom EU men också att parlamentet flyttat fram sina positioner. Det innebär att Barroso bekräftar att Parlamentets synpunkter på enskilda kommissionärers kompetens och lämplighet har reell betydelse och att förhören inte bara är ett spel för galleriet.

Det säger Anders Wijkman, kristdemokratisk Europaparlamentariker (kd), efter att beslutet tagits att skjuta upp omröstningen om Barrosos kommission.
Den motsättning som uppstått beror framför allt på följande faktorer:

1. Medlemsregeringarna har insisterat på att enbart nominera en person till den nya kommissionen. I flera fall har man inte valt personer med den höga kompetens arbetet i Kommissionen kräver. Vad värre är, genom att bara nominera en person har man givit minimalt utrymme för Barroso att skapa ett bra team.

2. Barroso har misslyckats när det gäller fördelningen av portföljer och ansvar. Att ge rättsfrågorna till Buttiglione var ett misstag. Men samma kommentar kan göras beträffande Kovacs för energi, Dimas för miljö och Kroes för konkurrensfrågor. Kritiken mot Buttiglione har ingenting med det faktum att han är katolik att göra. Däremot är hans uttalanden om flyktingfrågor, homosexualitet, Hiv/Aids samt kvinnans ställning i samhället av den arten att de gör honom olämplig att specifikt ansvara för MR-och rättsfrågor.

3. Barroso uppges ha gjort försök att byta portföljer inom kretsen av nominerade kommissionärer men fått nej av medlemsländernas regeringar. Det är tydligt att regeringarna inte ville riskera att Europaparlamentet ges en mera aktiv roll vid tillsättandet av den nya kommissionen.

- Men allt detta är historia. Ansvaret är nu tungt på Barroso och medlemsländernas regeringar att presentera en ny uppsättning kommissionärer som har den erforderliga kompetensen och lämpligheten. säger Anders Wijkman.

För mer information:

Anders Wijkman
Telefon: +32 2 284 5401 (Bryssel)
Mobiltelefon: 070-630 10 52
E-post: awijkman@europarl.eu.int

Jesper Haglund
Pressekreterare
Mobil: 070 630 10 23
E-post: jhaglund@europarl.eu.int