Villaägarnas Riksförbund

Klokt om ROT av oppositionen, men viktiga detaljer återstår

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:26 CEST

Idag presenterar S, V och MP på DN Debatt ett förslag om ett utvidgat ROT-avdrag. De energibesparande rekommendationer som ges av en expert inom systemet för energideklarationer ska berättiga till ett särskilt ekonomiskt stöd, som kallas "Klimatbonus".

- Detta är helt rätt tänkt. Det krävs en aktiv politik för att frigöra den stora energieffektiviserande potential som finns i Sveriges bostadsbestånd. Förslaget om klimatbonus är ett steg på vägen, konstaterar Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

ROT-avdraget är kopplat till individen och berättigar till ett skatteavdrag på 50 % av en arbetskostnad som kan uppgå till högst 100000 kronor. Klimatbonusen innebär att avdraget blir 60 % i de delar som rör energieffektivisering.

- För att nå ännu större effekt bör storleken på ersättningen kopplas till storleken på energibesparingen istället för - som oppositionen föreslår - till arbetskostnaden. Om ersättningen kopplades till energibesparingens storlek skulle de mest energislösande husen även bli mest lönsamma att åtgärda, säger Jakob Eliasson.

- Det finns också anledning att titta på nivåerna i klimatbonusen. I praktiken kan det med oppositionens utformning av förslaget bli fråga om förhållandevis låga summor, vilket riskerar att göra reformen uddlös. Många energibesparande åtgärder har en avsevärd kapitalkostnad, som inte kan tas upp som underlag för ROT-avdraget, avslutar Jakob Eliasson.

För mer information kontakta:

Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 076-848 13 00
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 309 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se