KLP Fastigheter AB

KLP Fastigheter anställer

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 09:34 CET

KLP har genomfört två nyrekryteringar. I rollen som chef för Projekt & Teknik har anställts Anna Haara. Tjänsten innebär en bred roll med ansvar för såväl stora projekt som löpande driftverksamhet. Anna kommer från en tjänst som Projektsamordnare/upphandlare på Akademiska Hus där hon varit involverad i ett flertal projekt bla nybyggnadsprojekt såsom Nya Arkitekturhögskolan, Kungliga Musikhögskolan och tillbyggnad av GIH. Anna är både byggnadsingenjör och jurist vilket bidrar väl till den kunskapsbredd som erfordras i KLPs lilla organisation.

KLP har också rekryterat Hans Elander som Fastighetstekniker. Hans har lång erfarenhet från Folksam men kommer närmast från Newsec. Hans har gedigen erfarenhet av komplexa kommersiella fastigheter liknande KLPs fastighetsbestånd.

- Det är glädjande att vi nu förstärker KLPs organisation med två erfarna och kompetenta medarbetare. Vi är ständigt aktiva med att söka nya förvärv och arbetar parallellt med spännande idéer för utveckling av befintligt bestånd. Vi har just avslutat ombyggnaden av Vasateatern och arbetar med projektidéer för två av våra befintliga fastigheter. Det är därför viktigt för oss att ha en god bemanning för expansion, säger Anette von Mentzer, ansvarig för KLPs svenska verksamhet.

KLP är ett av Nordens största livförsäkringsbolag och levererar pensionslösningar till främst den offentliga sektorn i Norge. KLP-koncernen förvaltar ett kapital om ca 550 mdSEK varav fastighetsbeståndet utgör ca 55 mdSEK. Förutom i Norge och Sverige bedriver KLP fastighetsverksamhet i Danmark. Fastighetsinnehavet i Sverige omfattar ca 10 mdSEK.

För mer information kontakta Anette von Mentzer, 0721-734 034