Compare Karlstad

Kluster ger ut gemensam handbok kring kompetensfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 08:28 CEST

”Så Gör Vi – en handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor”. Det är titeln på den handbok som tagits fram av de fyra klusterorganisationerna i regionen - IT-stiftelsen Compare Karlstad, The Paper Province, The Packaging Arena och Stål & Verkstad som tillsammans representerar omkring 300 företag.

Så Gör Vi-handboken lanseras i samband med RAMP på torsdag 25 oktober i Karlstad som bland annat kommer att handla om innovativa idéer kring kompetensförsörjning.

Handboken har tagits fram inom ramen för KOM-INN - ett regionalt samarbete kring kompetensfrågor för att utveckla och införa hållbara strategier för strategisk och hållbar kompetensförsörjning, genom att utveckla olika typer av stöd för företag och organisationer med fokus på företagens behov.

När företagen i de fyra klustren fått ange sina behov för att trygga kompetensförsörjning på kort och lång sikt har ”mer kunskap i ämnet” hamnat högt upp på önskelistan – dels att lära av varandra över företags-, kluster- och branschgränser, dels att skapa gemensamma arenor för samverkande lärande.

Genom KOM-INN har klustren bidragit till detta genom att starta det regionala kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte, Rekrytering och Omställning) och samla goda exempel i Så Gör Vi-handboken med tips och idéer kring strategisk kompetensförsörjning.

Handboken är till för alla som arbetar med kompetensfrågor – antingen på en personalavdelning eller som produktionsledare eller avdelningschef med personalansvar (”den ofrivillige HR-chefen” sedan personalfunktionen centraliserades). Därför är innehållet både djupt och brett för att passa såväl HR-specialisten som HR-novisen.

Så Gör Vi-handboken ges ut i tryckt form och finns även tillgänglig som e-bok på denna webbadress: http://tiny.cc/kom-inn-handboken.

För mer information: Monica Brandelius – projektledare för KOM-INN: +46 (0) 705 666 442: epost: m.brandelius@paperprovince.com