KLYS - Sveriges kulturskapare

KLYS - ökat fokus på samverkansprocessen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 12:30 CET

KLYS - ökat fokus på samverkansprocessen

Den nya modellen för regional fördelning av statens anslag inom kulturområdet är nu sjösatt. I syfte att öka professionella kulturskapares medverkan i denna process tillsätter KLYS nu en samordnare.

Den så kallade samverkansmodellen innebär en omstrukturering av anslagsfördelningen inom kulturområdet och redan i ett tidigt skede pekade KLYS på vikten av professionella kulturskapares delaktighet.

- Det är oerhört viktigt att kulturskaparna finns med i hela processen och framförallt i skeendet när kulturplanerna tas fram i respektive region, menar Anna Söderbäck, ordförande i KLYS.

Regionerna har uppmanats att formalisera kontakter och föra samtal med de professionella kulturskaparna. Efter önskemål från flera regioner har KLYS, med stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden, nu intagit en samordnande roll.

- Här finns nu en möjlighet att samordna dessa kontakter, utveckla nätverk av representanter från regionerna och samtidigt fungera som stöd till regionerna och dess kulturskapare, säger Giulia Ray, Klys samordnare för samverkansprocessen. De regioner som är först ut är Norrbottens läns landsting, region Gotland, region Halland, region Skåne och Västra Götalandsregionen.

- Det här innebär ett nytt arbetssätt för KLYS, en möjlighet att arbeta operativt och vara med i processen även på regional nivå, konstaterar Anna Söderbäck. Vi ser det här som en positiv och möjlig väg för att få samverkansprocessen att fungera på ett fruktbart sätt.

 

För mer information:

Anna Söderbäck, ordförande, 0702 19 51 21

Giulia Ray, samordnare, 0768 35 06 10

Erik Wahlström, förbundssekreterare, 08 667 88 90

www.klys.se

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 18 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.