KLYS - Sveriges kulturskapare

KLYS pådrivande om nytt villkor för Skapande Skola

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 13:47 CEST

KLYS har fått många signaler om att regeringens satsning på Skapande Skola inte fungerar som det var tänkt, särskilt inte när det gäller arvoderingen av de kulturskapare som är med i satsningen.

- KLYS fick tidigt kunskap om problem med arvoderingen av professionella kulturskapare i samband med Skapande Skola, säger Anna Söderbäck ordförande KLYS. De differentierade och i många fall oacceptabla lönenivåerna samt den i många fall obetalda arbetstiden är något KLYS kraftigt har reagerat emot, fortsätter Anna Söderbäck.

Mot denna bakgrund och på grund av de resultat som framkommit i Kulturrådets enkät om Skapande Skola, har skrivningen om arvoderingen nu ändrats i beslutsvillkoren för Skapande Skola. Nu ska arvodet regleras i avtal och avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch.

- Vi ser det som en viktig markering från Kulturrådets sida att en skrivelse kring detta nu finns med i villkoren för Skapande Skola, avslutar Anna Söderbäck.

För kontakt: Anna Söderbäck, ordförande KLYS, 0702 19 51 21

 För mer information om villkoren för Skapande Skola: http://kulturradet.se/Documents/Bidrag/skapande%20skola/Villkor_2012.pdf

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 16 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.