KLYS - Sveriges kulturskapare

KLYS uppmanar: Stoppa de slavliknande kontrakten för Idol-artisterna!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 10:09 CET

KLYS, som genom sina 14 medlemsorganisationer företräder 30 000 kulturskapare, stödjer Musikerförbundet i sin kamp med att försöka få till stånd kollektivavtal med produktions-bolaget FremantleMedia, som producerar tv-programmet Idol för TV4. Bolaget har fortsatt att vägra teckna kollektivavtal och Musikerförbundet har nu varslat om stridsåtgärder.

Musiken har ett stort värde i vårt samhälle och lockar många unga, begåvade talanger till musiker- och artistyrket. KLYS, som arbetar för att förbättra villkoren för kulturskapare inom alla konstområden, vill understryka vikten av att de som skapar och utövar den konst och kultur som vi alla vill ta del av på TV, radio och på Internet, måste få skäliga villkor för sitt arbete.

Vi motsätter oss därför de slavliknande kontrakt som Idol-artisterna erbjuds. Anställningsavtalet omfattar inte bara medverkan i själva tv-programmet Idol. Det innehåller även bestämmelser som innebär att alla upphovsrättigheter överlåts till Fremantle. Det förpliktar också deltagarna att skriva på ytterligare två avtal, ett skivkontrakt med Universal Music som gäller i uppåt tio år och ett avtal med Versity Management där de unga artisterna tvingas betala uppemot tjugo procent på samtliga inkomster till bolaget, även i fem år efter att kontraktet upphört. Inget av avtalen är förhandlingsbart, och enda alternativet om man inte vill skriva under är att lämna produktionen.

De unga lovande artisternas möjligheter att verka professionellt och att kunna försörja sig på sin musik efter produktionen minskar avsevärt på detta sätt.

KLYS vill därför med kraft stödja vår medlemsorganisation Musikerförbundets kamp för att teckna kollektivavtal och få till stånd rimliga avtal för artisterna i TV-programmet Idol.


Kontakt:

Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS
Telefon 070-658 85 98

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

www.klys.se