KLYS - Sveriges kulturskapare

KLYS välkomnar Socialdemokraternas valplattform för en rejäl satsning på kulturen!

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:42 CEST

KLYS välkomnar Socialdemokraternas valplattform för en rejäl satsning på kulturen!

Idag presenterade socialdemokraterna sin valplattform för kultur- och mediepolitik. KLYS har länge hävdat att kulturen borde ses som en investering för samhällets utveckling på samma sätt som i Norge, vars regering har satsat nya miljarder på kulturen.

KLYS välkomnar därför i stort ”Kulturlyft Sverige” och vill framhålla det positiva i att man här lyfter fram kulturens roll för att stärka demokrati, mångfald, yttrandefrihet och upphovsrätt. Värden som KLYS ständigt kämpar för.

-Äntligen lite konkreta förslag och en vilja att verkligen satsa på kulturen för Sveriges bästa. Vi hoppas att detta innebär att kulturen faktiskt kan bli en valfråga, säger Anna Söderbäck, KLYS ordförande.

 

Kontaktpersoner:

Anna Söderbäck, ordförande KLYS,  0702-19 51 21

Ulrica Källén, förbundssekreterare KLYS, 08-667 88 90

 

www.klys.se

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 18 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.