Karolin Machine Tool AB, KMT

KMT delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:54 CEST

1 januari – 30 juni 2007

• Orderingången för perioden uppgick till 819 Mkr (650) – en ökning med 26 %
• Omsättningen uppgick till 721 Mkr (700) – en ökning med 3 %
• KMT Ursviken avyttrades och gav en beräknad realisations¬vinst om 53 Mkr. Nedskrivningar av immateriella tillgångar inom KMT Precision Grinding uppgick till 52 Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -27 Mkr (40) inklusive nedskrivningarna inom KMT Precision Grinding men exklusive reavinsten för avyttringen av KMT Ursviken
• Periodens resultat efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, redovisas till 12 Mkr (27)
• Resultat per aktie, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 1,18 kr (2,70)
• Efter rapporteringsperiodens slut har samtliga aktier i KMT Real Estate AB avyttrats för cirka 138 Mkr, vilket medför en realisationsvinst under årets tredje kvartal om drygt 100 Mkr. Som tidigare rapporterats kommer omstruktureringsprogrammet inom KMT Precision Grinding medföra betydande kostnader under tredje kvartalet