Karolin Machine Tool AB, KMT

KMT expanderar produktområde Waterjet genom strategiskt förvärv

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:58 CEST

KMT har förvärvat det amerikanska företaget Aqua-Dyne med en årlig omsättning om cirka 60 miljoner SEK. Förvärvet innebär att KMT får tillgång till en nytt och växande marknadssegment med en betydande potential, samtidigt som det finns samordningsfördelar med KMT Waterjet Systems.

Aqua-Dyne, som är ett privatägt bolag med bas i Houston, Texas, har tillverkat högtryckspumpar och tillbehör för främst den amerikanska marknaden sedan slutet av 1960-talet. De primära applikationsområdena för Aqua-Dyne’s system och produkter är ytbehandling, rengöring samt avlägsning av betong vilket är ett mer miljövänligt alternativ till sandblästring och slipning. Slutkunderna finns framförallt inom varvindustrin, off-shore och byggindustrin. Den globala marknadspotentialen beräknas uppgå till 2,5 miljarder SEK, med en årlig tillväxttakt omkring 7 procent.

Aqua-Dyne har 35 anställda och en årlig omsättning om cirka 60 miljoner SEK med en historisk rörelsemarginal på cirka 12 procent. Drygt hälften av bolagets intäkter hänför sig till eftermarknaden och den installerade basen av pumpar uppgår till omkring 5 000.

”Förvärvet av Aqua-Dyne fördubblar vår marknadspotential inom området vattenbearbetning. Genom att kombinera KMT Waterjet Systems befintliga organisation, internationella erfarenhet och distributionskanaler med Aqua-Dyne’s starka varumärke finns betydande tillväxtmöjligheter på flera geografiska marknader” säger Lars Bergström, KMT:s koncernchef.

Aqua-Dyne kommer att integreras i produktområde Vattenskärning och konsolideras i koncernen från och med den 7 april 2006. Den överenskomna köpeskillingen om 79 miljoner SEK kommer i huvudsak att lånefinansieras. En förvärvsanalys kommer att redovisas i delårsrapporten för andra kvartalet som offentliggörs den 21 augusti.

Med anledningen av ovanstående förvärv inbjuder KMT till en telefonkonferens måndagen den 10 april kl 11:00. Anmälan kan ske på telefon 08-594 211 50 eller via e-post: diana.carlsson@kmt.se. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt från måndagen den 10 april kl. 10:00 på http://www.kmt.se/finansinfo/telefonkonferens.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Bergström, VD och koncernchef, Karolin Machine Tool AB
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmt.se