Karolin Machine Tool AB, KMT

KMT:s bokslutskommuniké offentliggörs den 15 februari

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:39 CET

KMT:s bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006 kommer att offentliggöras torsdagen den 15 februari omkring kl. 11.00.

Med anledning härav är ni välkomna att deltaga vid en telefonkonferens torsdagen den 15 februari kl. 13.00 där koncernchef Lars Bergström och finansdirektör Joakim Roslund kommenterar bokslutskommunikén och svarar på frågor. Telefonkonferensen beräknas ta 30 minuter inklusive frågor.

För att bekräfta ditt deltagande och erhålla nödvändiga uppgifter, var vänlig skicka ett
e-mail till diana.carlsson@kmtgroup.com.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt från torsdagen den 15 februari
kl. 11.30 på KMT:s hemsida under Finansinfo och Telefonkonferens.


För ytterligare information kontakta:

Diana Carlsson, assistent, Karolin Machine Tool AB
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: diana.carlsson@kmtgroup.com.