Karolin Machine Tool AB, KMT

KMT säljer del av verksamheten i KMT Herber

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 10:14 CET

KMT har träffat en principöverenskommelse med tre anställda i KMT Herber om försäljning av en del av verksamheten i KMT Herber. Försäljningen är en konsekvens av det tidigare beslutet att avveckla KMT Herbers verksamhet.

De nya ägarna övertar det fulla ansvaret för tidigare levererade maskiner och andra åtaganden mot kunder. Övriga villkor är de sedvanliga för en rörelseöverlåtelse.

Försäljningen är föremål för beslut av KMT:s Årsstämma som hålls den 29 mars 2007. Se särskild kallelse.

För ytterligare information kontakta:
Lars Bergström, VD och koncernchef, Karolin Machine Tool AB
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmtgroup.se