Folksam

Knäskador vanligaste skadan vid utförsåkning i svenska skidbackar

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:13 CET

Inför de kommande sportloven har Folksam granskat skadestatistiken för dem som tecknat SLAO:s utförsåkarförsäkring*. Undersökningen visar att knäskador är den klart vanligaste skadan vid olyckor i samband med utförsåkning.

Folksam har tittat på skadestatistiken för de tre senaste skidsäsongerna, vilket totalt omfattar cirka 90 000 försäkrade utförsåkare (skidor och snowboard). Nästan var fjärde skadeanmälan (24 procent) gällde knäskador.

– Vår granskning visar att knät är den klart mest skadedrabbade kroppsdelen om man råkar ut för en olycka i skidbacken. Det är framförallt ledband och korsband som tänjs eller slits av vid felskär där skidorna far ut och orsakar en onaturlig vridning, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.

Rätt inställd utrustning viktigt skydd mot knäskador
Att i god tid innan skidresan börja med stabilitetsträning i lår och bål är ett bra sätt att förebygga knäskador. På kortare sikt är det framförallt mer utrustningsrelaterade åtgärder som kan göras.

– Rätt inställda bindningar kan vara avgörande för skadan och dess omfattning. Bindningar som löser ut rätt och hjälm på huvudet, är två grundfaktorer i modern skidåkning som innebär att många skador kan undvikas, säger Anders Valentin, ortopedläkare på Artro Clinic i Stockholm och Svenska fotbollslandslagets läkare med mångårig erfarenhet av knäskador inom idrotten.

Totalt sett få skador
Folksams granskning visar att det är få som råkar ut för allvarliga skador. Skidsäsongen 2005-2006 omfattades cirka 30 000 svenska skid- och snowboardåkare av SLAO:s utförsåkarförsäkring. Av dessa råkade cirka 170 personer ut för olyckor i skidbacken som ledde till en skadeanmälan, det vill säga 5 anmälningar per 1 000 försäkrade. (I den siffran är ingen hänsyn tagen till hur mycket tid varje försäkrad tillbringat i skidbacken.)

* Försäkringen gäller i alla svenska skidanläggningar som är anslutna till SLAO, Svenska Liftanläggningars Organisation (99 procent av alla liftanläggningar). Försäkringen täcker kostnader vid olycksfall och gäller för all utförsåkning under en hel säsong. Priset är 120 kronor för en person och 200 kronor för en familj. Under säsongen 2006/2007 får barn upp till 12 år per automatik utförsåkarförsäkringen om de är inskrivna i en skidskola.

För ytterligare information:
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, telefon 08-772 87 14, 0708-31 52 17
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01


Folksam är idrottens försäkringsbolag. 1,6 miljoner idrottsaktiva är försäkrade genom Folksams samarbete med idrottsförbunden. Det första avtalet med idrottsrörelsen tecknades 1936. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Läs mer på www.folksam.se