Fri Tanke förlag

Knappt 200 dagar kvar - börja skriva nu!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:46 CET

Sommaren 2009 lanserades ett nytt litteraturpris i Sverige, π-priset (pi-priset). Priset, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Fri Tanke förlag, är till för att främja populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Syftet är att stimulera forskare att skriva för allmänheten och därmed skapa en fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen. Prissumman är 314 159 kr (jämför med π = 3,14159) och ett förlagskontrakt med Fri Tanke.
Nu är det knappt 200 dagar kvar till sista inlämningsdag den 31 augusti 2010.

Priset är ett debutantpris och i tävlingen kan således endast den delta som inte tidigare utgivit en populärvetenskaplig bok inom området naturvetenskap.
Första vinnaren utses hösten 2010. Mer information om π-priset finns på www.pi-priset.se

Fri Tanke förlag

www.fritanke.se

info@fritanke.se

08-411 14 60