TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Knappt var tredje svensk klarar sig på a-kassan

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:12 CET

Inte ens var tredje svensk, 32 procent, tror att man skulle klara sig ekonomiskt på a-kassan om man blir arbetslös en längre tid. 55 procent uppger att ersättningen inte räcker utan att man skulle tvingas spara på viktiga saker eller ta till drastiska åtgärder som exempelvis att flytta. Det visar en TCOs* senaste undersökning om svenska folkets inställning till a-kassan.

TCO låter återkommande undersöka svenska folkets inställning till hur de tror sig klara sig ekonomiskt på sin ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, om de skulle bli arbetslösa en längre tid. Den senaste undersökningen bekräftar tidigare mätningars resultat: oron för att a-kassan inte räcker är stor.

5 procent svarar att de utan problem skulle klara arbetslösheten ekonomiskt och 27 procent svarar att de skulle klara sig genom att spara på mindre viktiga saker, sammantaget 32 procent.

Över hälften, 55 procent, säger att de inte skulle klara sig ekonomiskt på a-kassan om de blev av med jobbet. 40 procent uppger att de skulle tvingas spara på viktiga saker och 15 procent att de skulle tvingas till drastiska åtgärder som att exempelvis flytta.

-          A-kassan har försämrats och detta är konsekvensen. Svenska folket litar inte på att a-kassan fungerar, säger Sture Nordh, ordförande TCO.

-          Att gamla jobb ger plats åt nya är i grunden positivt men det ställer växande krav på väl fungerande trygghetssystem. På framtidens arbetsmarknad byter man jobb oftare och då måste kunna lita på sin arbetslöshetsförsäkring. Det är inte minst viktigt för att människor ska våga ta de nya jobben och för att individens och familjens kostnad för arbetslöshet växer, inte minst i våra storstadsområden där bostadspriserna skjutit i höjden, fortsätter Sture Nordh.

-          Över en halv miljon arbetstagare har lämnat a-kassan och allt fler får ut en allt mindre del av sin lön i ersättning. TCO föreslår att a-kasseavgiften sänks och att taket i a-kassan höjs som ett första steg i att reparera den svenska arbetslöshetsförsäkringen, avslutar Sture Nordh.

*Novus Opinion genomför på uppdrag av TCO återkommande undersökningar om svenska folkets inställning till a-kassan. Under perioden 24-27 november svarade 984 svenskar mellan 18-65 år på frågan ”Om du skulle bli arbetslös under en längre tid, tror du då att du kommer få en tillräckligt hög ersättning från arbetslöshetsförsäkringen så att du klarar dig ekonomiskt under arbetslöshetstiden?”. För mer information, kontakta:

Undersökningen i sammandrag:

  • Över hälften, 55 procent, säger att de inte skulle klara sig ekonomiskt om de blev av med jobbet. 40 procent uppger att de skulle tvingas spara på viktiga saker och 15 procent att de skulle tvingas till drastiska åtgärder som att exempelvis flytta.
  • 5 procent svarar att de utan problem skulle klara arbetslösheten ekonomiskt och 27 procent svarar att de skulle klara sig genom att spara på mindre viktiga saker, sammantaget 32 procent.
  • Kvinnor tror sig ha svårare än män att klara sig på sin ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Bara tre procent uppger att de skulle klara arbetslöshet utan problem. 61 procent av kvinnorna säger att de inte tror att ersättningen räcker utan att de tvingas spara på viktiga saker eller ta till drastiska åtgärder.
  • I ålderskategorin 40-55 år är oron för att ersättningen inte räcker som störst. Hela 63 procent av dessa säger att de inte klarar arbetslösheten ekonomiskt.
  • Nästan var fjärde ensamstående, 22 procent, uppger att de skulle tvingas ta till drastiska åtgärder som exempelvis att flytta.
  • I Stockholm och i södra Sverige uppger 18 respektive 19 procent av de tillfrågade att ersättningen inte skulle räcka utan att de skulle tvingas ta till drastiska åtgärder som att till exempel flytta.

Kerstin Olsson
Presschef  TCO
Tel + 46 8 782 91 02
Mob + 46 70 978 33 83
Linnégatan 14
114 94  Stockholm
kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu