Know IT AB (publ.)

Know IT AB Delårsrapport Januari – juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 08:24 CEST

DELÅRSPERIOD (JANUARI-JUNI)

Nettoomsättningen uppgick till 181,7 (150,7) MSEK
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 10,7 (7,0) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (1,0) MSEK
Resultat per aktie var 0,43 (0,10) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,8 (4,5) MSEK

AKTUELL RAPPORTPERIOD (APRIL-JUNI)

Nettoomsättningen uppgick till 90,2 (74,9) MSEK
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,7 (3,2) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (0,2) MSEK
Resultat per aktie var 0,03 (0,02) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (5,0) MSEK