Know IT AB (publ.)

Know IT AB Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:36 CEST

Delårsperiod (januari - september)

· Nettoomsättningen uppgick till 210,4 (243,3) MSEK
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick
till 8,9 (6,6) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (-3,2) MSEK
· Resultat per aktie var 0,02 (-0,32) SEK

Aktuell rapportperiod (juli - september)

· Nettoomsättningen uppgick till 59,7 (66,5) MSEK
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick
till 1,9 (-0,2) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -0,3 (6,8) MSEK

Know IT AB
Box 3383
103 68 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 72
Org. Nr: 55 63 91-0354
Faxnr: 08-700 66 10
Telefon: 08-700 66 00
Webb: www.knowit.se