Know IT AB (publ.)

Know IT avvecklar reklambyråverksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 09:52 CET

Know IT har ingått en uppgörelse med två reklam- och kommunikationsbolag
i Östersund om en planerad strukturaffär som berör verksamheten i Know
IT:s reklambolag Openeye. Det innebär att de elva anställda i Openeye
varslas. Know IT kommer inte att ha något fortsatt ägarintresse i den
nya verksamheten. Affären bedöms inte heller att ge någon
resultatpåverkande effekt för Know IT.

- Vi räknar med att flera kommer att erbjudas anställning i den nya
verksamheten. Vi hoppas också att vissa delar tas över av personal som
kommer att verka i egen regi, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know
IT AB.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders
framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande
IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning,
systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och
uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar
som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990
och har idag mer än 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i
Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna
www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller
0730-74 66 30 eller
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-700 66 00.