Know IT AB (publ.)

Know IT etablerar lokal närvaro i Södertälje

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:47 CEST

Know IT etablerar lokal närvaro i Södertälje, genom att förvärva verksamheten i IT Profil AB med sju medarbetare. Bland kunderna återfinns AstraZeneca och IBM. Rörelsen konsolideras i det nya dotterbolaget Know IT Consulting i Södertälje från den 1 september.

Know IT Consulting i Södertälje erbjuder rådgivning och tjänster inom infrastruktur, systemutveckling och datadesign, IT-arkitektur, projektledning, Change Management, klientutveckling samt förvaltning och drift av applikationer. Till vd har Cecilia Hilborn utsetts och ledningsgruppen innefattar dessutom de tidigare ägarna till IT Profil AB, Magnus Lundqvist och Tomas Andersson.

– Genom etableringen ökar vi servicegraden mot våra kunder i Södertälje, till exempel AstraZeneca. Vi räknar också med att kunna skapa nya kundrelationer då vi nu får en tydligare lokal profil, säger Cecilia Hilborn, chef för Know IT Consulting i Södertälje.

Etableringen i Södertälje är helt i linje med Know IT:s ambition att bedriva verksamhet i kundernas geografiska närhet. Kunderna får på så sätt lokala kontaktpersoner och resurser i sina projekt. Genom att etablerar lokala kontor skapas också förutsättningar för en kultur av starkt entreprenörskap, där varje bolag utvecklar sin affärsverksamhet efter den lokala marknadens förutsättningar.Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 750 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Cecilia Hilborn, vd Know IT Consulting I Södertälje AB, 0730-74 67 45