Know IT AB (publ.)

Know IT ger rådgivning åt Albansk myndighet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:13 CEST

Know IT har fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende utvecklingen av IT-baserade informationssystem för Albaniens hälsovårdsministerium. I uppdraget ingår även att bistå med teknisk assistans för implementationen av nya kommunikationslösningar. Uppdraget kommer att utföras på plats i Tirana, Albaniens huvudstad, och utförs av Know IT:s konsulter från Umeå.

Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett informationssystem för sjuk och hälsorelaterad datainsamling. Studien omfattar inventering och analys av befintliga IT-system, rekommendationer för nya investeringar och hantering av säkerhetskrav samt framtagande av en budget för de kommande investeringarna.

- Vi har stor erfarenhet av den här typen av lösningar bland annat genom vårt långa samarbete med Försäkringskassan i Sundsvall. Det ställs mycket höga krav på IT-stödet, dels avseende transaktionskapacitet, driftssäkerhet och informationssäkerhet. Det känns extra kul att vi detta sammanhang kan bidra med vår kompetens för att utveckla och hjälpa till med utvecklingen i andra länder, säger Erik Johansson, affärsansvarig vid Know IT:s kontor i Umeå.

Beställare är organisationen World Learning Albania, en samhällsnyttig internationell utbildningsorganisation, med bidrag från USAID, United States Agency for International Development.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 550 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Erik Johansson, affärsansvarig Know IT Candeo i Umeå, 090-71 21 81 eller 070-666 58 63
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30